CategoriesLeafsie Blog

Nguồn gốc của quả lựu – Một loại trái cây bổ dưỡng

Quả lựu (tiếng Anh pomegranate) đã được đề cập trong Kinh thánh của dân Israel từ lâu. Cây lựu đã…