Ngoài các loại hoa quả có quanh năm, Việt Nam còn có khá nhiều loại trái cây theo mùa. Chẳng hạn như: sầu riêng, vải thiều, măng cụt, nhãn… đều là các loại trái cây được ưa thích.

Hiển thị tất cả 6 kết quả