Địa chỉ: 104/2 Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 05, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0961 682 363

Email: info@hasudlight.com

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0315997155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 11 năm 2019

Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 23 tháng 10 năm 2020