In Stock

Dưa leo mini thuận tự nhiên – kg

54,000 

Thông tin thêm:

Mua sỉ vui lòng liên hệ chúng tôi: