CategoriesLeafsie Blog

Hành trình của Trái Dâu Tây – Từ thế giới đến Việt Nam

Trái dâu tây là giống trái cây tươi có màu đỏ, vị chua ngọt. Có mùi thơm đặc trưng nên được yêu…