CategoriesLeafsie Blog

Nguồn gốc của quả lựu – Một loại trái cây bổ dưỡng

Quả lựu (tiếng Anh pomegranate) đã được đề cập trong Kinh thánh của dân Israel từ lâu. Cây lựu đã…

CategoriesLeafsie Blog

QUẢ LỰU VÀ NHỮNG LỢI ÍCH KÌ DIỆU VỚI SỨC KHỎE

Quả lựu (tiếng Anh: pomegranate) là một trong các loại trái cây tốt cho sức khỏe nhất trên thế giới.…